xay-dung-ke-hoach

Xây dựng kế hoạch trong chiến lược kinh doanh online

I. Kế hoạch hành động tổng thể II. Kế hoạch hành động chi tiết Xem thêm về chiến lược kinh doanh online: >>>> Thiết kế thông điệp trong chiến lược kinh doanh online >>>> Kế hoạch Website trong chiến lược kinh doanh online …………………………………………………………………………………………………………………………… Dương Hùng – Được mệnh danh là nhà thiết kế tài ba…